Knjižnica

Cijenjene studentice i studenti,

podaci o knjžničnoj građi Knjižnice Sustavnog studija duhovnosti nalaze se na stranici:

http://library.foi.hr/m3/kupit.asp?B=436

RADNO VRIJEME KNJIŽNICE I ČITAONICE

Srijeda: 17, 00 – 20, 00 sati

Vikendom kad su predavanja:

Petak: 16,00 – 20,30 sati

Subota: 7,30 – 18,00 sati

PRAVILNIK KNJIŽNICE
 1. Knjižnica je prvenstveno namijenjena aktualnim i završenim studentima SSD-a.
 2. Članom knjižnice postaje se upisom na Studij i izvršenom obvezom uplate upisnine – školarine.
 3. Na vrijeme izvršenom obvezom uplate školarine, u skladu s Pravilnikom Studija, aktualni studenti podmirili su i članarinu u Knjižnici za tekuću akademsku godinu.
 4. Završeni studenti, prilikom prve posudbe, uplaćuju godišnju članarinu u iznosu 50,00 kn.
 5. Radi pojednostavljenja posudbe, svakom će se studentu SSD-a izraditi korisnička iskaznica. Prilikom prve posudbe potrebno je ponijeti testirani indeks.
 6. U slučaju gubitka iskaznice, cijena izrade duplikata je 30 kn.
 7. Kako bi mogli upisati novu akademsku godinu, studenti moraju vratiti sve posuđene knjige! Diplomanti neće moći diplomirati, a studenti koji se ispisuju sa Studija neće moći podići svoje dokumente, ukoliko ne vrate sve posuđene knjige!
 8. Literatura potrebna za pripremu ispita posuđuje se najduže na 14 dana. Knjige koje nisu ispitna literatura posuđuju se najduže na 30 dana.
 9. Korisnik može posuditi najviše 3 naslova ukupno.
 10. Korisnici se obvezuju čuvati građu u dobrom stanju. Tekst u knjigama se ne smije podcrtavati, niti se u knjigama smiju raditi bilo kakve bilješke.
 11. Za izgubljenu ili oštećenu knjigu korisnik je dužan nadoknaditi štetu, novčanim iznosom u vrijednosti knjige, ili donijeti u zamjenu drugu knjigu, prema dogovoru s odgovornom osobom.
 12. Moguća je rezervacija knjižnične građe elektronskom poštom, na adresu Tajništva Studija. Naručenu građu potrebno je podići u roku od 3 dana. U protivnom se poništava rezervacija.
 13. Nakon isteka roka posudbe, naplaćuje se zakasnina 1,00 kunu po danu i naslovu.