Jure Zečević

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Duhovnost kršćanskog istoka
Duhovnost protestantskih crkava
Komparativna duhovnost
Vježba Božje prisutnosti
Kontakt: [email protected]
tel: 01/4500 500
mob: +385998777758

Zaposlen: na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

Rođen je 21. kolovoza 1958. godine u Gornjem Zoviku (BiH). Osnovnu školu završio je u Drenovcima 1972. godine, a Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu 1976. godine. Teologiju je studirao u Zagrebu i Beču, gdje 1984. godine postiže magisterij iz duhovne teologije i 1989. godine doktorat iz ekumenske teologije. Prve redovničke zavjete polaže 1981. godine u Redu bosonogih karmelićana (OCD), a za svećenika je zaređen 1985. godine. U Redu obnaša dužnosti: prior Karmelićanskoga samostana Gospe od Karmela u Splitu (1987.-1993.); župnik župe Kamen u Splitu (1990.-1993.); provincijalni savjetnik (1993.-1996., 2002.-2008. te od 2017.); savjetnik u karmelićanskom samostanu u Remetama (1993.-2005.. i 2008.-2017.); prefekt studija (1996.-2011.); tajnik Provincije (1996.-1999., 2008.-2011.); član „odgojne skupine“ (1993.-2017.); provincijalni delegat za klauzurne karmelićanke (1999.-2010. i 2013.-2014.); duhovni asistent Udruge samostana Bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj i BiH (2002.-2015.); duhovni asistent Zajednice karmelskih laika BSI (2005.-2009.) itd. Predstojnik je Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Juraj Križanić KBF-a (2000.-2017.); pročelnik Katedre za ekumensku teologiju (2000.-2017.); voditelj specijalizacije u ekumenskoj teologiji na poslijediplomskom studiju KBF-a Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2017.); član Vijeća Sustavnog studija duhovnosti (2006.-2017.); član Povjerenstva za nagrađivanje studenata Sustavnog studija duhovnosti u Zagrebu (2006.-2017.); tajnik Vijeća HBK za ekumenizam i dijalog (1997.-2017.); predsjedatelj Ekumenskog koordinacijskog odbora Crkava u Hrvatskoj (1998.-2017.); koordinator Susreta visokih predstavnika vjerskih zajednica u RH (2001.-2017.); član Hrvatskog biblijskog društva (1999.-2017.); član »Europskog društva za katoličku teologiju« (2006.-2017.); tajnik međunarodnoga znanstvenog Simpozija profesora teologije (1999.-2008.); izvršni urednik časopisa „Poslušni Duhu“ Instituta za ekumensku teologiju i dijalog (2012.-2016.); član međunarodnog uredničkog savjeta revije „Edinost in dialog“ Instituta za ekumensku teologiju i međureligijski dijalog pri Teološkom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2014.- 2017.); urednik Karmelskog vjesnika (1996.-1999.; 2008.-2011.); član uredništva časopisa „Otac Gerard“ (2009.-2012.); član uredništva (2004.-2016.), izvršni urednik (2010.-2011.) te glavni urednik (2011.-2016.) Karmelskih izdanja; sudjelovao u međunarodnom istraživačkom projektu Aufbruch“; nagrađen nagradom „Bischof DDr. Stefan Laszló – Preis“ (1990.); dodijeljeno mu je Priznanje Udruge za vjerske slobode „za naročiti doprinos promicanju pravednosti, mira, jedinstva i vjerske slobode u našem društvu“ (2007.) itd.

Izabrani radovi

1. Dragulji Karmela. Kratki životopisi karmelskih svetaca i blaženika (autori: J. Zečević i T. Kalinić), Zagreb 2015;

2. Brat Lovro od Uskrsnuća – uzor života u nazočnosti Božjoj, Vrelo života (Sarajevo), 2/1990, str. 131-139;

3. Biblijski i teološko-duhovni vid rada, u Crkva u svijetu, 4/2007, str. 567-558;

4. Svjedočiti zajedništvo s Kristom i međusobno, u Posvećeni život, 10/2001, str. 11-22;

5. Uvodni komentar za knjigu “Bog nadohvat duše”, Zagreb ¹1982., ²1984., i ³1988., str. 7-28;

6. O potrebi molitve u obitelji, Vrelo života (Sarajevo), br. 3/1990, str. 171-176;

7. Pomirenje i ekumenizam u kontekstu krize civilizacije, Bogoslovska smotra, br. 2-3/1997, str. 359-373;

8. Lik i djelo službenice Božje Marije Petković s ekumenskog motrišta, u: Marija Propetog Isusa Petković, službenica Božja, Zagreb 1996, str. 102-127 (Zbornik)