s. Ozana Krajačić

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Biblijsko teološki pristup molitvi
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Rođena 15. siječnja 1964. u Čakovcu u Međimurju. Nakon završene osnovne škole, u Sv. Martinu na Muri, nastavlja sa srednjoškolskom naobrazbom u Zagrebu kao kandidatica redovničke družbe Kćeri Božje ljubavi. Prve zavjete polaže 1985., a doživotne 1990. Teološku naobrazbu na FTI-u na Odjelu za kršćanski nazor, u Zagrebu, započinje kao redovna studentica 1982., a zatim nastavlja  izvanredni studij te diplomira 1993. Za vrijeme studija radi kao vjeroučiteljica župskog i školskog vjeronauka, a u jesen 1994. odlazi na poslijediplomski studij iz duhovnosti na Papinski Institut Teresianum gdje postiže magisterij 1997., a 1999. brani doktorsku disertaciju na temu Siromaštvo i »sve za siromahe« u životu i duhovnom iskustvu Majke Franziske Lechner utemeljiteljice Družbe Kćeri Božje ljubavi. Od 1999. do 2007. djeluje kao odgojiteljica u početnoj redovničkoj formaciji, ujedno je članica i voditeljica Povjerenstva za redovnički odgoj pri Hrvatskoj uniji viših redovničkih poglavarica. Od 2003. do 2007. predaje Duhovnu teologiju na Školi za novakinje u Zagrebu. Kao vicepostulatorica kauze Drinskih mučenica i kao vanjska suradnica pri Kongregaciji za kauze svetih u Rimu, piše Poziciju o njihovu mučeništvu (2008.). Od 2008. do danas urednica glasila »Drinske mučenice«; voditeljica duhovnih obnova i seminara te duhovnih vježbi za sestre i laike; od 2003. do 2012. voditeljica vjerske emisije »Snaga Božje riječi« na Radio Mariji. Kao vanjska suradnica, 2012. predavala je seminar iz otačke duhovnosti na Teološkom studiju FTI-a (DI) na Jordanovcu.