Ivica Raguž

Titula: prof. dr. sc.
Predmete koje predaje: Suvremena teološka misao
Kontakt: [email protected]
CV Nastavnika

Zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Osijeku, adresa: Strossmayerov trg 5, Đakovo, tel. 812-252. Rođen je 26. rujna 1973. u Osijeku. Od 1992. do 1994. studira filozofiju i teologiju na Teologiji u Đakovu. Teološke studije nastavlja na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu, gdje diplomira 1997. Iste godine upisuje poslijediplomski studij iz fundamentalne teologije na Teološkome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Jedan semestar (zimski semestar ak. god. 1997./98.) studira i u Cambridgeu (SAD) na »Weston Jesuit School of Theology«. Naslov magistra fundamentalne teologije postiže 15. lipnja 1999. Naslov magistarske radnje glasi: »Pojam uzvišenoga kod Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara«. Upisuje doktorat i brani doktorsku tezu 24. siječnja 2002. također na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Naslov teze glasi »Smisao za bogo-ljudsko. Transcendentalno-teološka rasprava o estetikama Immanuela Kanta i Hansa Ursa von Balthasara«. Za svećenika Đakovačko-osječke nadbiskupije zaređen je 29. lipnja 1998. u Đakovu. Od 2008. predstojnik je Katedre dogmatske teologije, a prodekan za znanost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku od 2008.-2010. Od 2008. godine glavni je i odgovorni urednik teološkoga časopisa »Diacovensia«, a od 2009. glavni i odgovorni urednik Međunarodnoga katoličkog časopisa »Communio« (hrvatska redakcija). 2010. godine izabran je za voditelja Odsjeka za sustavnu teologiju KBF-a u Đakovu. Od 2014. dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu.

Izabrani radovi

1. Credo. Meditacije o apostolskoj ispovijesti vjere, KS, Zagreb 2001.
2. Sinn für das Gott-Menschliche. Transzendental-theologisches Gespräch zwischen den Ästhetiken von Immanuel Kant und Hans Urs von Balthasar, Echter Verlag, Würzburg, 2003.
3. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 1 (prir.), KS, Zagreb, 2003.
4. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 2 (prir.), KS, Zagreb, 2005.
5. Za tragovima Božjim. Teološka traganja Karla Rahnera i Hansa Ursa von Balthasara (prir.), Biblioteka Diacovensia – Studije 10, Đakovo, 2007.
6. Vesperae Sapientiae Christianae. Tribine 3, KS, Zagreb, 2008.
7. Teološka promišljanja o knjizi »Isus iz Nazareta« Josepha Ratzingera/Bendikta XVI. (prir.), KS, Zagreb, 2008.
8. Iščekivati i požurivati dolazak Dana Božjega. Zbornik prigodom 65. obljetnice života Pere Aračića (prir. zajedno s Ivom Džinićem), Biblioteka Diacovensia, Đakovo, 2009.
9. Multorum fratrum vehementissima postulatione et maxime tua iussione compulsus. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. fra Marijanu Mandacu prigodom 70. obljetnice života, (prir.), Služba Božja, Makarska, 2010.

10. Šutnja – dokolica – molitva, Vesperae sapientiae christianae IV, KS, Zagreb, 2011. 

11. Sretni u nadi. Teološka razmatranja o sreći, HILP, Zagreb, 2013.
12. Vršcima prstiju na zemlji. O molitvi Gospodnjoj, Panni, Đakovo, 2014.