Nikolina Ćorak

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Aktualna bioetička pitanja
Kontakt: [email protected]

CV Nastavnika

Rođena je u Dubrovniku, 21. listopada 1980. godine, gdje je pohađala osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu družbe Isusove u Zagrebu, diplomirala je filozofiju i religijske znanosti 2004. godine. Od 2004. do 2007. godine studira bioetiku, na papinskom sveučilištu Regina Apostolorum u Rimu, gdje magistrira na temu: Sredstva za očuvanje ljudskog života, usmjerenost k dobru osobe. Od 2005. do 2006. godine pohađa i završava jednogodišnji Master program Žena, kultura i društvo, na Institutu za viša istraživanja o ženi, pri Papinskom sveučilištu Regina Apostolorum i Europskom sveučilištu u Rimu. Studentica je postdiplomskog doktorskog studija, na Filozofskom fakultetu družbe Isusove u Zagrebu, u sklopu kojeg je predavala i izborne kolegije iz bioetike. Radila je kao tajnik  Studentskog katoličkog centra (SKAC Palma) te profesor etike u srednjoj školi. Također je i  poducavatelj Creighton model FertilityCare sustava.