UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ

Završena srednja stručna sprema te otvorenost osobnoj i intelektualnoj izgradnji.

Za upis na studij (imatrikulaciju) potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 •  svjedodžba (ovjerenu presliku ili izvornik) o završenoj srednjoj stručnoj spremi, ili zadnjoj akademskoj naobrazbi;
 • rodni list ili domovnicu (ovjerovljenu presliku ili izvornik);
 • dvije fotografije (format 4 x 6 cm);
 • kratki životopis;
 • molba za upis.

Predbilježbe za upis su u tijeku, a upis se obavlja na početku akademske godine. Prilikom upisa u tekući semestar treba ispuniti indeks, nacional i statistički list te podmiriti propisane takse.

Mogućnosti upisa
 • cjeloviti dvogodišnji studij (redoviti): upisuje sve obvezatne i 16 izbornih predmeta. Student, ako želi, može – uz dodatnu naknadu – upisati sve izborne predmete;
 • parcijalni studij (izvanredni): odabire pet ili više predmeta po vlastitom izboru;
 • komplementarni studij (student gost): student može upisati jedan do pet predmeta.

Prijave se primaju u Tajništvu Studija, gdje također možete dobiti i sve dodatne informacije:

e-mail: [email protected]

mob.: 095/ 777 9256

Zainteresirani daju sljedeće podatke:

 • ime i prezime i godinu rođenja
 • adresu i kontakt telefon
 • zvanje i stručnu spremu
 • pripadnost župi ili molitvenoj zajednici
 • osobu koja ih je uputila ili im preporučila Studij