Humanističke znanosti i kršćanstvo

Naziv predmeta: Humanističke znanosti i kršćanstvo
Nositelj predmeta: J. Kuharić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI48
Predavanja: 8 sati

Uvod u antropologiju religije i kulture Renéa Girarda. Upoznavanje s teorijom mimetičke želje i mehanizma žrtvenog jarca, odnosno surogatne žrtve. Evanđeosko razotkrivanje istine o surogatnoj žrtvi i razgradnja na njoj utemeljenog poretka. Različite primjene girardijanske teorije. Kompetencije: Stječe se drugačije i sustavno razumijevanje fenomena individualne i grupne psihologije, oponašanja, prestiža, mode, trendova, kao i nasilja i kolektivnog progona. Upoznaje se jednu od najvažnijih i najuspjelijih premosnica suvremenog jaza između vjere i humanističkih znanosti. Oblici izvođenja: predavanja, osobno čitanje i rad. Ispiti: Samostalni rad provjeren usmeno ili pismeno.

Literatura

René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961.

René Girard, La Violence et le sacré, 1972. (Nasilje i sveto, Novi Sad, 1990.)

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978.

James G. Williams (ur.), The Girard Reader, 1996.

René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, 1999. (Promatrah Sotonu kako poput munje pade, Zagreb, 2004.)

Alfred Schneider, “Nasilje i otkupljenje”, Obnovljeni život 49 (1994.) 2, 193-205 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=5068)