Metodologija znanstvenog rada

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 1
Kôd: DO18
Predavanja: 1 sat
Vježbe: 1 sat

Tečaj želi uputiti studenta u poznavanje metodoloških načela istraživanja osposobljavajući ga za znanstveni rad kroz praktične vježbe. Upoznavanje s etapama znanstvenoga rada; izrada bibliografskih i sadržajnih kartica; način navođenja literature; poznavanje i korištenje izvora za duhovnost. Kompetencija: upućuje osobu u izradu znanstvenog pisanog rada. Oblici izvođenja: izvodi se na način seminara preferirajući vježbe u predavaonici. Ispiti: pisani radovi. Praćenje uspješnosti: izrada jedne teme primijenjujući metodologiju znanstvenog rada.

Literatura
  1. F. Podgorelec (priredio), Metodologija znanstvenog rada. Opće norme, Zagreb 2007;
  2. M. Ruiz Jurado, Metodo nella Spiritualitŕ (Parte teorico-pratica), 2a prošireno i ispravljeno izd., Editrice pontificia universitŕ Gregoriana, Roma 1994;
  3. Pontificia Facoltŕ Teologica Teresianum. Pontificio Istituto di Spiritualitŕ, Norme Generali di Metodologia per la redazione dei lavori scientifici, Roma 2005, u:http://www.teresianum.org/italiano/informazioni/metodologia.htm (22. 03. 2007.);
  4. Z. Ivanović, Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.