Izborni predmeti prve godine

“Metodologija znanstvenog rada*”

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: mr. Tanja Radionov

“Izvanredna jednokratna pouka iz metodologije znanstvenog rada”.

Humanističke znanosti i kršćanstvo

Naziv predmeta: Humanističke znanosti i kršćanstvo
Nositelj predmeta: J. Kuharić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI48
Predavanja: 8 sati

Uvod u antropologiju religije i kulture Renéa Girarda. Upoznavanje s teorijom mimetičke želje i mehanizma žrtvenog jarca, odnosno surogatne žrtve. Evanđeosko razotkrivanje istine o surogatnoj žrtvi i razgradnja na njoj utemeljenog poretka. Različite primjene girardijanske teorije. Kompetencije: Stječe se drugačije i sustavno razumijevanje fenomena individualne i grupne psihologije, oponašanja, prestiža, mode, trendova, kao i nasilja i kolektivnog progona. Upoznaje se jednu od najvažnijih i najuspjelijih premosnica suvremenog jaza između vjere i humanističkih znanosti. Oblici izvođenja: predavanja, osobno čitanje i rad. Ispiti: Samostalni rad provjeren usmeno ili pismeno.

Literatura

René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961.

René Girard, La Violence et le sacré, 1972. (Nasilje i sveto, Novi Sad, 1990.)

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978.

James G. Williams (ur.), The Girard Reader, 1996.

René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, 1999. (Promatrah Sotonu kako poput munje pade, Zagreb, 2004.)

Alfred Schneider, “Nasilje i otkupljenje”, Obnovljeni život 49 (1994.) 2, 193-205 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=5068)


Biblijsko-teološki pristup molitvi

Naziv predmeta: Biblijsko-teološki pristup molitvi
Nositelj predmeta: O. Krajačić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: D017
Predavanja: 6 sati

Sažeti prikaz molitve u Starom i Novom zavjetu. Isusova molitva i neke njegove pouke o molitvi. Temeljni elementi kršćanske molitve: molitva i teologalni život; molitva i askeza. Različiti oblici kršćanske molitve.

Dobiva se kompetencija za razlučivanje redovitog hoda molitvenog kršćanskog života. Oblik izvođenja: predavanja i aktivno uključivanje studenata. Ispiti: pismeno ili usmeno.

Praćenje uspješnosti: razgovor i ispitni rezultati.

Literatura

1. M. Magrassi, Biblija i molitva, Čokovac 1988;

2. R. Guardini, Uvod u molitvu, Zagreb 1969;

3. C. M. Martini, Kako naučiti moliti, Zagreb (2) 1996;

4. A. Rebić, Oče Naš. Molitva Gospodnja, Zagreb 1973;

5. W. Stinissen, Molitva – njezina ljepota i raskošnost, Zagreb 2012.

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa

Naziv predmeta: Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI43
Predavanja: 8 sati

Predmet u širem smislu obrađuje temu u djelima ovog Naučitelja Crkve. U užem smislu bavimo se mjestima i pedagogijom izrastanja u meditativno-molitvenom procesu kako kod sv. Ivana od Križa pokazujući i etape izrastanja. Dobiva se kompetencija osposobljenosti vođenja vježbi iz ovoga područja. Nastava se izvodi predavanjima, radom na izvornim tekstovima i vježbama, a ispit  je usmeno-praktički.

Literatura
 1. Ivan od Križa, (izabrani tekstovi): Uspon na goru Karmel, Split 2004;
 2. Tamna noć, Split 1997;
 3. Duhovni spjev, Split 1997;
 4. Živi plamen ljubavi, Split 1997.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Teologija tijela

Naziv predmeta: Teologija tijela
Nositelj predmeta: Damir Stojić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI48
Predavanja: 8 sati

Teologija tijela je radni naslov koji obuhvaća 129 kateheza, koje je Ivan Pavao II. održao na svojim generalnim audijencijama, u periodu od 1979.-1984. Ova vrsta teologije je svojevrsni pokušaj kršćanskog dijaloga i odgovora na izazove seksualne revolucije, iz kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća. Jednako tako, ona je način da se u Crkvi iznutra ponovo osvijesti duga i bogata tradicija kršćanskog nauka o tijelu i seksualnosti. Kolegij se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu osvrnut ćemo se na temeljne postavke kršćanske antropologije, osobito na pitanja tijela i egzistencije, koja kroz svoju teološku i eshatološku usmjerenost dobivaju puni smisao. U drugom dijelu kolegija, analizirat ćemo neka aktualna pitanja spolnog morala, kao što su: predbačna čistoća, bračna čistoća, umjetna oplodnja, kontracepcija, homoseksualnost i spolni odgoj. Kompetencija: predmetom se stječu temeljna znanja o nauku Crkve, u pitanjima spolnosti i tjelesnosti. Nastava se provodi putem predavanja, a provjera znanja vrši se putem usmenog ispita.

Literatura
 • Kateheze Ivana Pavla II. o teologiji tijela, dostupne na web-stranici: http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2tbind.htm (na engleskom jeziku; uskoro se očekuje i prijevod na hrvatski jezik, u izdanju Verbuma);
 • Karol Woytila, Ljubav i odgovornost, Zagreb, 2009;
 • Christopeher West, Teologija tijela za početnike, Zagreb, 2010.;
 • Christopher West, Otvoreno o seksualnosti i braku, Zagreb, 2011.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Krivnja i oprost

Naziv predmeta: Krivnja i oprost
Nositelj predmeta:  A. Vučković
ECTS bodova: 2,5
Kôd:
Predavanja: 6 sati

[/toggle]Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.
[/toggle_container]

Mistika i mistički fenomeni

Naziv predmeta: Mistika i mistički fenomeni
Nositelj predmeta: Dr. sc. Petar (Pejo) Janjić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI16
Predavanja: 8 sati

Uvodna pitanja: mistika kao univerzalni fenomen, problem terminologije; kršćanska i nekršćanska mistika. Povijest mistike: mistici, njihova kultura, osobnost, spisi i stil. Mističko iskustvo: milost, svijest, izričaj; sadržaji otajstva, percepcija, preobrazba. Mistični i paramistični fenomeni: razlučivanje i teološko-duhovno vrednovanje. Kompetencija: dobiva se novi pristup za razumijevanje mističnog iskustva i vrednovanja mističkih fenomena. Oblici izvođenja: predavanja, uz konzultacije i aktivno uključivanje studenata u predavanja. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje uspješnosti: ispitni rezultati i razgovori sa studentima.

Literatura
 1. P. Janjić, Mistika i mistički fenomeni (scripta), Zagreb 2007;
 2. L. Gardet, Mistika, KS, Zagreb 1983;
 3. M.-M. Davy, Enciklopedija mistika,I. i II. svezak, Zagreb 1990;
 4. J. M. Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Editorial Trotta, Madrid 1999;
 5. H. Dumoulin, Ostliche Mystik und christliche Mystik, Freiburg, 1966.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu

Naziv predmeta: Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DI44
Predavanja: 6 sati
Vježbe: 6 sati

Student se kroz praktične vježbe uvodi u iskustvo osam meditativno-kontemplativnih metoda. Praksu prate teoretska izlaganja o osnovama molitvene pedagogije. Kompetencija: sposobnost primjene meditativnih metoda u osobnom molitvenom životu. Oblici izvođenja: praktične vježbe, audiovizualna pomagala, predavanja. Ispiti: usmeno i pismeni prikaz jedne meditativne metode. Praćenje uspješnosti: anonimna anketa.

Literatura
 1. F. Podgorelec, Uvođenje u meditativnu i kontemplativnu molitvu (skripta), 2006;
 2. Sv. Petar Alkantarski, O molitvi i razmatranju, Verbum, Split 2001;
 3. R. Guardini, Uvod u molitvu, Zagreb, 1969;
 4. K. Tilmann, Uvod u meditaciju (prvi svezak), Zagreb 1981;
 5. A. Grün, Molitva kao susret, KS, Zagreb 2004;
 6. I. Larrańaga, Muéstrame tu rostro. Hacia la intimidad con Dios, Ed. Paulinas, Santiago de Chile 1979.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.