Predmeti 1. godine

Poziv na svetost u Svetom pismu

Naziv predmeta: Poziv na svetost u Svetom pismu
Nositelj predmeta:  dr. sc. Vinko Mamić
ECTS bodova:
Kôd:
Predavanja: 10 sati

[/toggle]Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.
[/toggle_container]

“Metodologija znanstvenog rada*”

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: mr. Tanja Radionov

“Izvanredna jednokratna pouka iz metodologije znanstvenog rada”.

Humanističke znanosti i kršćanstvo

Naziv predmeta: Humanističke znanosti i kršćanstvo
Nositelj predmeta: J. Kuharić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI48
Predavanja: 8 sati

Uvod u antropologiju religije i kulture Renéa Girarda. Upoznavanje s teorijom mimetičke želje i mehanizma žrtvenog jarca, odnosno surogatne žrtve. Evanđeosko razotkrivanje istine o surogatnoj žrtvi i razgradnja na njoj utemeljenog poretka. Različite primjene girardijanske teorije. Kompetencije: Stječe se drugačije i sustavno razumijevanje fenomena individualne i grupne psihologije, oponašanja, prestiža, mode, trendova, kao i nasilja i kolektivnog progona. Upoznaje se jednu od najvažnijih i najuspjelijih premosnica suvremenog jaza između vjere i humanističkih znanosti. Oblici izvođenja: predavanja, osobno čitanje i rad. Ispiti: Samostalni rad provjeren usmeno ili pismeno.

Literatura

René Girard, Mensonge romantique et vérité romanesque, 1961.

René Girard, La Violence et le sacré, 1972. (Nasilje i sveto, Novi Sad, 1990.)

René Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, 1978.

James G. Williams (ur.), The Girard Reader, 1996.

René Girard, Je vois Satan tomber comme l’éclair, 1999. (Promatrah Sotonu kako poput munje pade, Zagreb, 2004.)

Alfred Schneider, “Nasilje i otkupljenje”, Obnovljeni život 49 (1994.) 2, 193-205 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=5068)


Biblijsko-teološki pristup molitvi

Naziv predmeta: Biblijsko-teološki pristup molitvi
Nositelj predmeta: O. Krajačić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: D017
Predavanja: 6 sati

Sažeti prikaz molitve u Starom i Novom zavjetu. Isusova molitva i neke njegove pouke o molitvi. Temeljni elementi kršćanske molitve: molitva i teologalni život; molitva i askeza. Različiti oblici kršćanske molitve.

Dobiva se kompetencija za razlučivanje redovitog hoda molitvenog kršćanskog života. Oblik izvođenja: predavanja i aktivno uključivanje studenata. Ispiti: pismeno ili usmeno.

Praćenje uspješnosti: razgovor i ispitni rezultati.

Literatura

1. M. Magrassi, Biblija i molitva, Čokovac 1988;

2. R. Guardini, Uvod u molitvu, Zagreb 1969;

3. C. M. Martini, Kako naučiti moliti, Zagreb (2) 1996;

4. A. Rebić, Oče Naš. Molitva Gospodnja, Zagreb 1973;

5. W. Stinissen, Molitva – njezina ljepota i raskošnost, Zagreb 2012.

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Suvremena duhovnost

Naziv predmeta: Suvremena duhovnost
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DO32
Predavanja: 6 sati

Okvirno će se obraditi geneza suvremene duhovnosti, dva njena temeljna pravca: povratak na izvore i otvaranje svijetu. Naznačit će se nosive ideje, glavni protagonisti i pokreti a Koncil kao referentna točka suvremene duhovnosti. Opisat će se temeljna područja i tematike postkoncilskih duhovnih gibanja i promišljanja, te predstaviti neke duhovne modele toga razdoblja. Student stječe kompetenciju kritičkog sagledavanja suvremenih duhovnih kretanja. Nastava se izvodi predavanjima i radovima na tekstovima, a ispiti mogu biti pismeni ili usmeni. Praćenje uspješnosti kroz pismene radove, ankete i ispitne rezultate.

Literatura
 • Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003.;
 • Franjo Podgorelec, Izabrane teme iz suvremene duhovnosti (skripta), 2012. ** Jesús Castellano, Teologia spirituale, u Giacomo Canobbio – Piero Coda (ur.), La Teologia del XX secolo. Un bilancio, 3, Città Nuova, Roma 2003., 195-322; Stefano De Fiores, La ‘Nuova’ spiritualità, Studium, Roma 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa

Naziv predmeta: Molitvena pedagogija prema Ivanu od Križa
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI43
Predavanja: 8 sati

Predmet u širem smislu obrađuje temu u djelima ovog Naučitelja Crkve. U užem smislu bavimo se mjestima i pedagogijom izrastanja u meditativno-molitvenom procesu kako kod sv. Ivana od Križa pokazujući i etape izrastanja. Dobiva se kompetencija osposobljenosti vođenja vježbi iz ovoga područja. Nastava se izvodi predavanjima, radom na izvornim tekstovima i vježbama, a ispit  je usmeno-praktički.

Literatura
 1. Ivan od Križa, (izabrani tekstovi): Uspon na goru Karmel, Split 2004;
 2. Tamna noć, Split 1997;
 3. Duhovni spjev, Split 1997;
 4. Živi plamen ljubavi, Split 1997.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Teologija tijela

Naziv predmeta: Teologija tijela
Nositelj predmeta: Damir Stojić
ECTS bodova: 3
Kôd: DI48
Predavanja: 8 sati

Teologija tijela je radni naslov koji obuhvaća 129 kateheza, koje je Ivan Pavao II. održao na svojim generalnim audijencijama, u periodu od 1979.-1984. Ova vrsta teologije je svojevrsni pokušaj kršćanskog dijaloga i odgovora na izazove seksualne revolucije, iz kasnih 60-ih godina prošlog stoljeća. Jednako tako, ona je način da se u Crkvi iznutra ponovo osvijesti duga i bogata tradicija kršćanskog nauka o tijelu i seksualnosti. Kolegij se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu osvrnut ćemo se na temeljne postavke kršćanske antropologije, osobito na pitanja tijela i egzistencije, koja kroz svoju teološku i eshatološku usmjerenost dobivaju puni smisao. U drugom dijelu kolegija, analizirat ćemo neka aktualna pitanja spolnog morala, kao što su: predbačna čistoća, bračna čistoća, umjetna oplodnja, kontracepcija, homoseksualnost i spolni odgoj. Kompetencija: predmetom se stječu temeljna znanja o nauku Crkve, u pitanjima spolnosti i tjelesnosti. Nastava se provodi putem predavanja, a provjera znanja vrši se putem usmenog ispita.

Literatura
 • Kateheze Ivana Pavla II. o teologiji tijela, dostupne na web-stranici: http://www.ewtn.com/library/papaldoc/jp2tbind.htm (na engleskom jeziku; uskoro se očekuje i prijevod na hrvatski jezik, u izdanju Verbuma);
 • Karol Woytila, Ljubav i odgovornost, Zagreb, 2009;
 • Christopeher West, Teologija tijela za početnike, Zagreb, 2010.;
 • Christopher West, Otvoreno o seksualnosti i braku, Zagreb, 2011.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Krivnja i oprost

Naziv predmeta: Krivnja i oprost
Nositelj predmeta:  A. Vučković
ECTS bodova: 2,5
Kôd:
Predavanja: 6 sati

[/toggle]Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.
[/toggle_container]

Duhovnost protestantskih crkava

Naziv predmeta: Duhovnost protestantskih crkava
Nositelj predmeta: Dr. sc. Ivan Pleše
ECTS bodova: 2
Kôd: DO61
Predavanja: 6 sati
Literatura
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Mistika i mistički fenomeni

Naziv predmeta: Mistika i mistički fenomeni
Nositelj predmeta: Dr. sc. Petar (Pejo) Janjić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI16
Predavanja: 8 sati

Uvodna pitanja: mistika kao univerzalni fenomen, problem terminologije; kršćanska i nekršćanska mistika. Povijest mistike: mistici, njihova kultura, osobnost, spisi i stil. Mističko iskustvo: milost, svijest, izričaj; sadržaji otajstva, percepcija, preobrazba. Mistični i paramistični fenomeni: razlučivanje i teološko-duhovno vrednovanje. Kompetencija: dobiva se novi pristup za razumijevanje mističnog iskustva i vrednovanja mističkih fenomena. Oblici izvođenja: predavanja, uz konzultacije i aktivno uključivanje studenata u predavanja. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje uspješnosti: ispitni rezultati i razgovori sa studentima.

Literatura
 1. P. Janjić, Mistika i mistički fenomeni (scripta), Zagreb 2007;
 2. L. Gardet, Mistika, KS, Zagreb 1983;
 3. M.-M. Davy, Enciklopedija mistika,I. i II. svezak, Zagreb 1990;
 4. J. M. Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Editorial Trotta, Madrid 1999;
 5. H. Dumoulin, Ostliche Mystik und christliche Mystik, Freiburg, 1966.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Psihologija i duhovni život

Naziv predmeta: Psihologija i duhovni život
Nositelj predmeta:  
ECTS bodova: 3
Kôd: DO50
Predavanja: 10 sati

Predmet u širem smislu razjašnjava odnos između psihologije i duhovnog života. U užem smislu bit će obrađena interakcija čovjekova ponašanja i njegovih unutarnjih psihičkih procesa. Duhovni život je shvaćen kao život milosti, odnosno djelovanje Duha Svetoga u osobi koja se u slobodi otvori Bogu. Isus kao univerzalni terapeut koji liječi duh, dušu i tijelo. Postiže se kompetencija za razlikovanje psihičkih i duhovnih problema osobe. Nastava se provodi putem predavanja s audiovizualnim pomagalima, a ispit je usmeni. Praćenje uspješnosti se provodi dijalogom i raspravom za vrijeme predavanja.

Literatura
 1. M. Szentmartoni, Psihologija duhovnog života, FTI, Zagreb 1990;
 2. D. Goleman, Emocionalna inteligencija, Mozaik knjiga, Zagreb, 1997;
 3. Vjera i zdravlje, zbornik radova (M. Jurčić-M. Nikić-H. Vukušić, ur.), Zagreb 2005;
 4. M. Nikić, Psihologija, skripta, FFDI, Zagreb 2006.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovna poruka evanđelja

Naziv predmeta: Duhovna poruka evanđelja
Nositelj predmeta: Dr. sc. Dario Tokić
ECTS bodova: 3
Kôd: DO20
Predavanja: 8 sati

Pojam Kraljevstva Božjega u SZ i NZ. Kraljevstvo Božje ostvareno u Isusovim riječima, djelima, u Isusovoj muci i slavi. Kompetencija: nužno razumijevanje ostvarenja Kraljevstva Božjega u životu Isusa Krista i osobna primjena na vlastiti život. Oblici izvođenja: predavanja, osobni rad i rad po skupinama na izabranim tekstovima. Ispiti: usmeno-pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovor, anonimna anketa i ispitni rezultati.

Literatura
 1. I. Dugandžić, Snaga s izvora. Izabrane teme Novoga zavjeta, Zagreb 2003;
 2.  B. Lujić, Kratki uvod u novozavjetnu poruku, Zagreb 2006;
 3.  A. Wieser,Središnje teme Novoga zavjeta, Zagreb 1981.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu

Naziv predmeta: Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DI44
Predavanja: 6 sati
Vježbe: 6 sati

Student se kroz praktične vježbe uvodi u iskustvo osam meditativno-kontemplativnih metoda. Praksu prate teoretska izlaganja o osnovama molitvene pedagogije. Kompetencija: sposobnost primjene meditativnih metoda u osobnom molitvenom životu. Oblici izvođenja: praktične vježbe, audiovizualna pomagala, predavanja. Ispiti: usmeno i pismeni prikaz jedne meditativne metode. Praćenje uspješnosti: anonimna anketa.

Literatura
 1. F. Podgorelec, Uvođenje u meditativnu i kontemplativnu molitvu (skripta), 2006;
 2. Sv. Petar Alkantarski, O molitvi i razmatranju, Verbum, Split 2001;
 3. R. Guardini, Uvod u molitvu, Zagreb, 1969;
 4. K. Tilmann, Uvod u meditaciju (prvi svezak), Zagreb 1981;
 5. A. Grün, Molitva kao susret, KS, Zagreb 2004;
 6. I. Larrańaga, Muéstrame tu rostro. Hacia la intimidad con Dios, Ed. Paulinas, Santiago de Chile 1979.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovnost kršćanskog istoka

Naziv predmeta: Duhovnost kršćanskog istoka
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jure Zečević
ECTS bodova: 3
Kôd: DO60
Predavanja: 10 sati

Okvirni sadržaj: upoznaju se izvori duhovnosti istočnih Crkava; predstavlja se duhovna književnost u Crkvama i kulturnim zajednicama kršćanskog Istoka u pojedinim etapama; ukazuje se na glavna obilježja duhovnosti kršćanskog Istoka, na različite pravce unutar nje i na prisutnost istočne duhovnosti u našoj baštini. Posebni sadržaji:  proučava se istočna duhovnost kao praksa, s posebnim osvrtom na liturgijski molitveni život i na štovanje ikona. Stječe se kompetencija za razumijevanje, prakticiranje i tumačenje duhovnosti na način kršćanskog Istoka. Oblici izvođenja: dijaloška predavanja uz korištenje audiovizualnih pomagala. Ispiti: pismeno. Praćenje uspješnosti: anketa i analiza ispitnih rezultata.

Literatura
 1. T. Špidlík, P. Belić, J. Zečević, Duhovnost kršćanskog Istoka (skripta), Zagreb 2006;
 2. M. Kardamakis, Pravoslavna duhovnost, Hilandar 1996;
 3. A. Jevtić, Duhovnost pravoslavlja, Beograd 1990;
 4. Dobrotoljublje I-III, Manastir Hilandar 1997, 1998, 2001.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Kršćanska duhovnost: načela

Naziv predmeta: Kršćanska duhovnost: načela
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jakov Mamić
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DO10
Predavanja: 16 sati

Predmet okvirno obrađuje područja i pojmove duhovnog bogoslovlja, odnos s drugim teološkim granama, teme i proces duhovnog izrastanja.  U užem smislu bavimo se proukom naravi, svetošću, radom, svijetom i drugim tematskim cjelinama, te razvojem duhovnog života u zajednici i pojedincu s kriterijima razlučivanja karizmi.  Dobiva se kompetencija  stručnog znanja iz ove teološke grane s kriterijima razlučivanja autentičnog kršćanskog života. Nastava se provodi putem predavanja, a ispit je usmeni uz obvezatni prethodni pismeni uradak.

Literatura
 1. J. Mamić, Duhovno bogoslovlje, (skripta), Zagreb 2004;
 2.  A. Matanić,  Uvod u duhovnost, Zagreb 1994;
 3. S. Pinkaers, Pavlov i Tomin nauk o duhovnom životu, Zagreb 2000;
 4.  Ž. Bezić, Kršćansko savršenstvo, Mostar 1986.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Duhovnost Staroga zavjeta

Naziv predmeta: Duhovnost Staroga zavjeta
Nositelj predmeta: Dr. sc. Anđelo Maly
ECTS bodova: 3
Kôd: DO21
Predavanja: 10 sati

Značajke semitskog mentaliteta. Povijesno iskustvo i teologija Izabranog naroda. Duhovnost tradicije Petoknjižja. Proročka duhovnost. Deuteronomistička duhovnost. Duhovnost mudroslovne književnosti. Kompetencija: osnovno razumijevanje poruke različitih starozavjetnih tradicija duhovnosti. Oblici izvođenja: predavanja i vježbe. Ispiti: usmeno-pismeni. Praćenje uspješnosti: anonimna anketa i ispitni rezultati.

Literatura
 • R. E. Brown i dr., Biblijska teologija staroga i novoga zavjeta, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1980;
 • A. Rebić, Središnje teme Staroga zavjeta, Zagreb 1996;
 • T. Söding, Više od knjige. Razumjeti Bibliju, Zagreb 2001;
 • M. Vugdelija, Božje zapovijedi: Putokaz autentičnog življenja i danas, Zagreb 1989.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Kršćanska duhovnost u srednjem i novom vijeku

Naziv predmeta: Povijest kršćanske duhovnosti u srednjem i novom vijeku
Nositelj predmeta: Mr. sc. Srećko Rimac
ECTS bodova: 5
Kôd: DO31
Predavanja: 16 sati

U ovom kolegiju obrađujemo povijest i razvoj kršćanske duhovnosti od 6. do 20. stoljeća. Posebnu pažnju posvećujemo genezi srednjovjekovne duhovnosti, zatim monaškom obilježju duhovnosti u cijelom tom razdoblju. U novom vijeku događaju se mnoge promjene u društvu i u kršćanstvu, što je iziskivalo nove oblike kršćanske duhovnosti i pobožnosti, kako bi se odgovorilo na te znakove vremena. Veća pažnja posvećuje se obnovi duhovnosti nakon Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora. Kompetencija: umijeće analize duhovnih spisa i sinteze kršćanske duhovnosti toga razdoblja, te razumijevanje interakcije događanja u svijetu i razvoja kršćanske duhovnosti. Izvođenje: predavanja, rad na tekstovima i konzultacije. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje: testovi i ispitni rezultati.

Literatura
 • F. Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata 1, Srednji vijek, Zagreb 1988;
 • H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985;
 • N. Vukoja, Povijest duhovnosti srednjega vijeka (skripta), Zagreb 2003;
 • I. Ostojić, Bendiktinci u Hrvatskoj, sv. I – III, Split 1963-1965;
 • Storia della spiritualita (vol. 3 – 8), Bologna 1897-1993.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Metodologija znanstvenog rada

Naziv predmeta: Metodologija znanstvenog rada
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 1
Kôd: DO18
Predavanja: 1 sat
Vježbe: 1 sat

Tečaj želi uputiti studenta u poznavanje metodoloških načela istraživanja osposobljavajući ga za znanstveni rad kroz praktične vježbe. Upoznavanje s etapama znanstvenoga rada; izrada bibliografskih i sadržajnih kartica; način navođenja literature; poznavanje i korištenje izvora za duhovnost. Kompetencija: upućuje osobu u izradu znanstvenog pisanog rada. Oblici izvođenja: izvodi se na način seminara preferirajući vježbe u predavaonici. Ispiti: pisani radovi. Praćenje uspješnosti: izrada jedne teme primijenjujući metodologiju znanstvenog rada.

Literatura
 1. F. Podgorelec (priredio), Metodologija znanstvenog rada. Opće norme, Zagreb 2007;
 2. M. Ruiz Jurado, Metodo nella Spiritualitŕ (Parte teorico-pratica), 2a prošireno i ispravljeno izd., Editrice pontificia universitŕ Gregoriana, Roma 1994;
 3. Pontificia Facoltŕ Teologica Teresianum. Pontificio Istituto di Spiritualitŕ, Norme Generali di Metodologia per la redazione dei lavori scientifici, Roma 2005, u:http://www.teresianum.org/italiano/informazioni/metodologia.htm (22. 03. 2007.);
 4. Z. Ivanović, Metodologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Hotelijerski fakultet Opatija, 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Otačka duhovnost

Naziv predmeta: Otačka duhovnost
Nositelj predmeta: Mr. sc. Dominik Magdalenić
ECTS bodova: 3
Kôd: DO30
Predavanja: 10 sati

Fenomen asketizma i monaštva kao topos otačke duhovnosti. Monaštvo kao ljudski, filozofski i religiozni fenomen. Kršćanski asketizam. Monastički pramodeli. Povijest monaštva na Istoku. Povijest monaštva na Zapadu do svetog Benedikta. Monastička duhovnost: praksa i teorija duhovnog života. Teoretičari monastičke duhovnosti. Oblici izvođenja: predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata. Čitanje i analiza otačkih tekstova. Ispiti: pismeni i usmeni.

Literatura
 1. T. Z. Tenšek, Asketsko-monaška duhovnost otačkog razdoblja. Počeci i razvoj kršćanskog asketizma i monaštva do svetog Benedikta, Zagreb 2003;
 2.  H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.

Uvod u kršćanstvo

Naziv predmeta: Uvod u kršćanstvo
Nositelj predmeta:  I. Podgorelec
ECTS bodova: 3
Kôd: DO14
Predavanja: 8 sati

Kolegij želi pomoći razumijevanju osnova kršćanstva. Imajući u središtu osobni odnos s uskrslim Isusom Kristom, nadahnut ljubavlju kao darom, pozivom i zapovijeđu, kršćanstvo se doktrinalno sažimlje u apostolskoj ispovijesti vjere. Razmatranje članaka te ispovijesti, bit će ključ ulaska u Isusovu Poruku, i njezino višeslojno očitovanje i učinke. Jezgrovita lepeza katekizamskih tema ponudit će horizont, u čijem će otkrivanju važne vodilje biti znakovi današnjeg vremena i interesno područje slušača. Kompetencija: Stječe se uvid u osnove kršćanstva i otvara mogućnost njegovom cjelovitijem i aktualnijem promišljanju. Oblici provođenja: Predavanja, samostalni rad s tekstovima,… Ispiti: Usmeni i/ili pismeni

Literatura
 • Katekizam Katoličke crkve, Hrvatska biskupska konferencija – Glas Koncila, Zagreb 1994.;
 • Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, KS, Zagreb 1988.;
 • Benedikt XVI., Deus Caritas est, KS, Zagreb 2006.;
 • Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus, deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve, Vatikan 2000. (http://www.katolik.hr/crkvamnu/ dokumentimnu/93-dominus-iesus).

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.