Otačka duhovnost

Naziv predmeta: Otačka duhovnost
Nositelj predmeta: Mr. sc. Dominik Magdalenić
ECTS bodova: 3
Kôd: DO30
Predavanja: 10 sati

Fenomen asketizma i monaštva kao topos otačke duhovnosti. Monaštvo kao ljudski, filozofski i religiozni fenomen. Kršćanski asketizam. Monastički pramodeli. Povijest monaštva na Istoku. Povijest monaštva na Zapadu do svetog Benedikta. Monastička duhovnost: praksa i teorija duhovnog života. Teoretičari monastičke duhovnosti. Oblici izvođenja: predavanja uz aktivno sudjelovanje studenata. Čitanje i analiza otačkih tekstova. Ispiti: pismeni i usmeni.

Literatura
  1. T. Z. Tenšek, Asketsko-monaška duhovnost otačkog razdoblja. Počeci i razvoj kršćanskog asketizma i monaštva do svetog Benedikta, Zagreb 2003;
  2.  H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.