Kršćanska duhovnost u srednjem i novom vijeku

Naziv predmeta: Povijest kršćanske duhovnosti u srednjem i novom vijeku
Nositelj predmeta: Mr. sc. Srećko Rimac
ECTS bodova: 5
Kôd: DO31
Predavanja: 16 sati

U ovom kolegiju obrađujemo povijest i razvoj kršćanske duhovnosti od 6. do 20. stoljeća. Posebnu pažnju posvećujemo genezi srednjovjekovne duhovnosti, zatim monaškom obilježju duhovnosti u cijelom tom razdoblju. U novom vijeku događaju se mnoge promjene u društvu i u kršćanstvu, što je iziskivalo nove oblike kršćanske duhovnosti i pobožnosti, kako bi se odgovorilo na te znakove vremena. Veća pažnja posvećuje se obnovi duhovnosti nakon Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora. Kompetencija: umijeće analize duhovnih spisa i sinteze kršćanske duhovnosti toga razdoblja, te razumijevanje interakcije događanja u svijetu i razvoja kršćanske duhovnosti. Izvođenje: predavanja, rad na tekstovima i konzultacije. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje: testovi i ispitni rezultati.

Literatura
  • F. Šanjek, Crkva i kršćanstvo u Hrvata 1, Srednji vijek, Zagreb 1988;
  • H. Borak (priredio), Redovnička pravila, Zagreb 1985;
  • N. Vukoja, Povijest duhovnosti srednjega vijeka (skripta), Zagreb 2003;
  • I. Ostojić, Bendiktinci u Hrvatskoj, sv. I – III, Split 1963-1965;
  • Storia della spiritualita (vol. 3 – 8), Bologna 1897-1993.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.