Suvremena duhovnost

Naziv predmeta: Suvremena duhovnost
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DO32
Predavanja: 6 sati

Okvirno će se obraditi geneza suvremene duhovnosti, dva njena temeljna pravca: povratak na izvore i otvaranje svijetu. Naznačit će se nosive ideje, glavni protagonisti i pokreti a Koncil kao referentna točka suvremene duhovnosti. Opisat će se temeljna područja i tematike postkoncilskih duhovnih gibanja i promišljanja, te predstaviti neke duhovne modele toga razdoblja. Student stječe kompetenciju kritičkog sagledavanja suvremenih duhovnih kretanja. Nastava se izvodi predavanjima i radovima na tekstovima, a ispiti mogu biti pismeni ili usmeni. Praćenje uspješnosti kroz pismene radove, ankete i ispitne rezultate.

Literatura
  • Jakov Mamić, Razvoj suvremene duhovnosti, Zagreb 2003.;
  • Franjo Podgorelec, Izabrane teme iz suvremene duhovnosti (skripta), 2012. ** Jesús Castellano, Teologia spirituale, u Giacomo Canobbio – Piero Coda (ur.), La Teologia del XX secolo. Un bilancio, 3, Città Nuova, Roma 2003., 195-322; Stefano De Fiores, La ‘Nuova’ spiritualità, Studium, Roma 1996.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.