Uvod u kršćanstvo

Naziv predmeta: Uvod u kršćanstvo
Nositelj predmeta:  I. Podgorelec
ECTS bodova: 3
Kôd: DO14
Predavanja: 8 sati

Kolegij želi pomoći razumijevanju osnova kršćanstva. Imajući u središtu osobni odnos s uskrslim Isusom Kristom, nadahnut ljubavlju kao darom, pozivom i zapovijeđu, kršćanstvo se doktrinalno sažimlje u apostolskoj ispovijesti vjere. Razmatranje članaka te ispovijesti, bit će ključ ulaska u Isusovu Poruku, i njezino višeslojno očitovanje i učinke. Jezgrovita lepeza katekizamskih tema ponudit će horizont, u čijem će otkrivanju važne vodilje biti znakovi današnjeg vremena i interesno područje slušača. Kompetencija: Stječe se uvid u osnove kršćanstva i otvara mogućnost njegovom cjelovitijem i aktualnijem promišljanju. Oblici provođenja: Predavanja, samostalni rad s tekstovima,… Ispiti: Usmeni i/ili pismeni

Literatura
  • Katekizam Katoličke crkve, Hrvatska biskupska konferencija – Glas Koncila, Zagreb 1994.;
  • Joseph Ratzinger, Uvod u kršćanstvo, KS, Zagreb 1988.;
  • Benedikt XVI., Deus Caritas est, KS, Zagreb 2006.;
  • Kongregacija za nauk vjere, Dominus Iesus, deklaracija o jedincatosti i spasenjskoj univerzalnosti Isusa Krista i Crkve, Vatikan 2000. (http://www.katolik.hr/crkvamnu/ dokumentimnu/93-dominus-iesus).

Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.