Franjo Podgorelec

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Suvremena duhovnost
Metodologija znanstvenog rada
Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu
Kontakt: [email protected]

Docent: zaposlen je na KBF-u u Zagrebu. Adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb.

CV Nastavnika

[email protected]. Docent: zaposlen na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu. Adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb. Rođen je 19. 11. 1962. u Lapšini (Županija Međimurska). Osmogodišnju školu završio u rodnom mjestu (Sv. Martin na Muri) 1978. godine, a srednju 1982. u »Centru srednjih šol« Domžale, kraj Ljubljane. Četiri godine kasnije odlučio je stupiti u karmelski Red u Zagrebu, čiji je punopravni član postao 1992. godine. Završivši postulaturu i novicijat, upisao se na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu, u akademskoj godini 1988./1989., koji je završio 1994. god. Slijedeće akademske godine upisao specijalizaciju iz Duhovne teologije, na Papinskom teološkom fakultetu »Teresianum« u Rimu, gdje je magistrirao 1996. godine. Iz iste specijalizacije i na istom učilištu, promoviran za »Doktora teologije«, 4. svibnja 2000., obranom doktorske disertacije pod naslovom: »L’infanzia spirituale nei manoscritti di P. Gerardo Stantić«. Od akademske godine 1999./2000. predavao i još predaje više kolegija iz područja Duhovne teologije, na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Utemeljitelj jedne od zajednica mladih »Advocata Croatiae«, u sklopu župe »Uznesenja BDM«, u Remetama i njihov Duhovni asistent od 2000. godine. Obnašao službu priora u karmelskom samostanu u Remetama (2002. – 2005.) te magistra bogoslova (2005. – 2008.). Bio je predstojnik »Sustavnog studija duhovnosti«, a trenutno vrši dužnost predstojnika „Teologije posvećenog života“. U znanstveno-nastavno zvanje višeg asistenta izabran je 2002. a docenta 2005. godine.

Izabrani radovi

1. Uvod u Duhovnu teologiju, Zagreb, 2010.

2. »Kontemplativna molitva u iskustvu i djelima Terezije Avilske«, Bogoslovska smotra 75 (2005) br. 1, str. 131-146.

3. Smjernice za duhovnost u demokratskom društvu, Bogoslovska smotra 100 (2010.) 4, 1033-1060.

4. Ekleziološka utemeljitev koncilske duhovnosti, Bogoslovni vestnik 73 (2013) 2, 195-204.

5. Komplementarnost duhovnosti i cjeloživotnog učenja/obrazovanja, Lađa. Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, 8 (2013) 4, 2-13.

6. Francisco de Osuna, OFM, učitelj (molitve) „sabranosti“, u: Mario CIFRAK – Dario TOKIĆ, Da istina evanđelja ostane kod vas (Gal 2, 5), Zbornik u čast prof. dr. sc. Ivana Dugandžića, OFM, povodom 70. Godine života, KS, Zagreb, 2014., 559-570.

7. Duhovno vodstvo u Bibliji i tradiciji, u: Josip BLAŽEVIĆ (ur.), „Habere Sipirutm Domini“. Zbornik radova trajnog odgoja i izobrazbe u Hrvatskoj provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca od 2010. do 2013., Hrvatska provincij sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb, 2014., 237-248.