Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu

Naziv predmeta: Uvođenje u meditativno-kontemplativnu molitvu
Nositelj predmeta: Dr. sc. Franjo Podgorelec
ECTS bodova: 4.5
Kôd: DI44
Predavanja: 6 sati
Vježbe: 6 sati

Student se kroz praktične vježbe uvodi u iskustvo osam meditativno-kontemplativnih metoda. Praksu prate teoretska izlaganja o osnovama molitvene pedagogije. Kompetencija: sposobnost primjene meditativnih metoda u osobnom molitvenom životu. Oblici izvođenja: praktične vježbe, audiovizualna pomagala, predavanja. Ispiti: usmeno i pismeni prikaz jedne meditativne metode. Praćenje uspješnosti: anonimna anketa.

Literatura
  1. F. Podgorelec, Uvođenje u meditativnu i kontemplativnu molitvu (skripta), 2006;
  2. Sv. Petar Alkantarski, O molitvi i razmatranju, Verbum, Split 2001;
  3. R. Guardini, Uvod u molitvu, Zagreb, 1969;
  4. K. Tilmann, Uvod u meditaciju (prvi svezak), Zagreb 1981;
  5. A. Grün, Molitva kao susret, KS, Zagreb 2004;
  6. I. Larrańaga, Muéstrame tu rostro. Hacia la intimidad con Dios, Ed. Paulinas, Santiago de Chile 1979.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.