Mistika i mistički fenomeni

Naziv predmeta: Mistika i mistički fenomeni
Nositelj predmeta: Dr. sc. Petar (Pejo) Janjić
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI16
Predavanja: 8 sati

Uvodna pitanja: mistika kao univerzalni fenomen, problem terminologije; kršćanska i nekršćanska mistika. Povijest mistike: mistici, njihova kultura, osobnost, spisi i stil. Mističko iskustvo: milost, svijest, izričaj; sadržaji otajstva, percepcija, preobrazba. Mistični i paramistični fenomeni: razlučivanje i teološko-duhovno vrednovanje. Kompetencija: dobiva se novi pristup za razumijevanje mističnog iskustva i vrednovanja mističkih fenomena. Oblici izvođenja: predavanja, uz konzultacije i aktivno uključivanje studenata u predavanja. Ispiti: pismeno i usmeno. Praćenje uspješnosti: ispitni rezultati i razgovori sa studentima.

Literatura
  1. P. Janjić, Mistika i mistički fenomeni (scripta), Zagreb 2007;
  2. L. Gardet, Mistika, KS, Zagreb 1983;
  3. M.-M. Davy, Enciklopedija mistika,I. i II. svezak, Zagreb 1990;
  4. J. M. Velasco, El fenómeno místico. Estudio comparado, Editorial Trotta, Madrid 1999;
  5. H. Dumoulin, Ostliche Mystik und christliche Mystik, Freiburg, 1966.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.