Vježba Božje prisutnosti

Naziv predmeta: Vježba Božje prisutnosti
Nositelj predmeta: Dr. sc. Jure Zečević
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI45
Predavanja: 8 sati

Okvirni saržaj: u vremenu »Božje smrti« i »odsutnoga Boga«, kako ponekad nazivaju i naše vrijeme, proučavanjem »Vježbe Božje prisutnosti«, naziva poznatog u povijesti duhovnosti, nastoji se, uvažavajući suvremena spoznajna postignuća, pridonijeti vlastitom iskustvu živoga i prisutnoga Boga. Posebni sadržaji: upoznavanje načina i metoda uočavanja i posvješćivanja Božje prisutnosti. Stječe se kompetencija za razumijevanje, izgrađivanje i ostvarivanje meditativne i kontemplativne dimenzije čovjeka, koja je nezaobilazna sastavnica u formaciji i obrazovanju za animatore i članove molitvenih skupina. Oblici izvođenja: dijaloška predavanja uz korištenje audiovizualnih pomagala. Ispiti:usmeno ili pismeno. Praćenje uspješnosti: anketa i analiza ispitnih rezultata.

Literatura
  1. J. Zečević, Vježba Božje prisutnosti (skripta), Zagreb – Remete 2006;
  2. N. Herman, Bog nadohvat duše, 3 izd., Zagreb 1986;
  3. W. Jäger, Uvod u kontemplativnu molitvu, Zagreb 1985;
  4. I. Golub, V. Paar, Skriveni Bog,Zagreb 2006;
  5. M.- M. Davy, Enciklopedija mistika, I. i II. svezak, Zagreb 1990.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.