Angela Jeličić

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Kriteriji vrednovanja karizmatskih fenomena
CV Nastavnika

[email protected]. Rođena u Puli, 15.01.1972. Osnovnu školu završava u Poreču, srednju školu u Pazinu 1990. Teologiju upisuje u Rijeci, područni studij KBF Zagreb, diplomira 1996. Iste godine upisuje studij Sv. Pisma na Papinskom Biblijskom Institutu, Rim, postiže i Licencijat (magisterij) iz Svetog Pisma, s ocjenom magna cum laude. U sklopu istog curriculuma studira i na Hebrejskom sveučilištu u Jeruzalemu, u akademskoj godini 1997./98. Zaposlena na Teologiji u Rijeci, KBF Zagreb, gdje od 2000. godine predaje najprije kao vanjski suradnik, a potom kao asistent na Katedri Svetog Pisma Starog zavjeta. Do sad je predavala na slijedećim kolegijima: Grčki i Hebrejski jezik, Opći uvod u Sveto Pismo, Teologija Novog Zavjeta, Seminar iz Starog i Novog zavjeta, Mudrosna književnost. Započinje rad na doktorskoj disertaciji iz Biblijske teologije 2006. godine na KBF Zagreb. S predavanjima iz Biblijske tematike redovno sudjeluje na stručnim i znanstvenim teološkim i interdisciplinarnim skupovima, objavljujući radove. Uz suradnju s elektronskim i tiskanim medijima, od 2000. godine honorarno radi i kao vjeroučitelj, vanjski suradnik, na Gimnaziji i strukovnoj školi »Jurja Dobrile«, Pazin.