Antonio Mario Čirko

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Suvremeni duhovni pokreti
Pastoral duhovnosti
CV Nastavnika

Rođen 31. ožujka 1973., u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu. Završio je srednju medicinsku školu 1991., te apsolvirao na Višoj medicinskoj školi u Zagrebu. U karmelski Red ulazi 1993., a 1998. polaže doživotne zavjete. Za svećenika je zaređen 2000. godine. Studij teologije završio je 1999., na KBF-u u Zagrebu, kada odlazi na poslijediplomski studij u Rim, na sveučilište Pontificia Universitas Lateranensis. Magistrirao je iz područja pastoralne teologije 2001., a 2005. doktorirao je na temu: >Pastoralno djelovanje Crkve u Hrvatskoj za vrijeme komunizma (1945-1990), s posebnim osvrtom na velike crkvene manifestacije<. Remetski je župnik, provincijalni delegat za klauzurne karmelićanke, član je Vijeća HBK za duhovna zvanja, zatim je član povjerenstva za zvanja pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica, te dio ujedinjenog povjerenstva za zvanja redovnika i redovnica Hrvatske i Bosne i Hercegovine.