Natalija Bogović

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: New Age – Next Age
CV Nastavnika

[email protected]. Iz Njivica je, s otoka Krka. Rođena 13. prosinca 1972. u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je u Malinskoj i u Omišlju, a srednju turističku školu završava 1990. godine u Krku, s maturalnom radnjom: Vatikan, grad – država. Od 1990. do 1997. godine pohađa studij Teologije u Rijeci, gdje 16. prosinca 1997. diplomira na temu: Pojam Boga u djelima F. M. Dostojevskog. Od 1997. do 2001. živi i radi na otoku Rabu. Predaje vjeronauk u višim razredima osnovne škole Ivana Rabljanina. U jesen 2001., kao stipendist krčke biskupije, odlazi na poslijediplomski studij u Rim, na Papinski Institut za Duhovnost >Teresianum<, gdje je 23. lipnja 2003. magistrirala iz područja teologije i duhovnosti temom: Tipologija žene u >Zamku duše< sv. Terezije Avilske. U jesen iste godine upisuje doktorat. Na otok Rab vraća se 2007., u osnovnu školu Ivana Rabljanina, gdje radi na zamjeni i predaje vjeronauk. U akademskoj godini 2007./2008. drži tečaj New Age – Next Age na >Sustavnom studiju duhovnosti<, u Zagrebu. Doktorsku disertaciju: Čovještvo Sina Božjeg kao mistagoški ključ. Komparativni studij sv. Terezije Avilske i Vladimira Solovjova s posebnim odnosom među djelima: >Put k savršenosti< i >Osnove duhovnog života<, brani 24. 06. 2008. Doktorira s uspjehom summa cum laude. Od rujna 2009, u svojstvu predstojnice, radi naMetropolitanskom pastoralnom institutu u Rijeci.