Muftija Šefko efendija Omerbašić

Predmete koje predaje: Komparativna duhovnost
CV Nastavnika

Rođen u Bosni i Hercegovini u Ustikolini kod Foče, 9. 06. 1945. Četverogodišnju osnovnu školu završio u rodnom mjestu, a zatim otišao u Sarajevo i upisao srednju vjersku školu Gazi Husrev-begovu Medresu na kojoj je školovanje trajalo osam godina. Nakon završene Medrese 1964. radio kao imam u gradu Rudo, a onda u rodnoj Ustikolini. U međuvremenu otišao u vojsku i početkom 1969. godine otišao na studije islamskog misionarstva na islamskom sveučilištu u Libiji. Studije završio 1974., a zatim godinu dana radio na usavršavanju arapskog jezika. Po povratku iz Libije namješten 1975. godine za imama u Zagrebu, i obnašao tu dužnost do 1988. kada je izabran za glavnog imama u Hrvatskoj i Sloveniji. Kada je 1990. godine osnovano posebno Starješinstvo Islamske zajednice za republiku Hrvatsku i Sloveniju, izabran je za predsjednika Starješinstva (kasnije će taj organ biti preimenovan u Mešihat), čime je stekao naziv muftije. Kasnije je još četiri puta izabran na istu funkciju (posljednji puta 2005. godine na mandat od sedam godina).

Pet godina predaje na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Deset godina predavao predmete povijest islama, tefsir (tumač) Kurana, arapski jezik i islamsko misionarstvo na Zagrebačkoj Medresi Dr. Ahmed Smajlović.

Odslušao dvogodišnji dodiplomski studij Religiozne pedagogije na Kateketskom institutu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu.

Učesnik je brojnih znanstvenih simpozija u zemlji i inozemstvu, objavio preko 120 članaka o islamu, muslimanima, arapskom jeziku i drugim temama. Ovdje kao bibliografiju navodimo samo jedanaest knjiga: Vjeronaučni udžbenik (Islamska čitanka) za prvi razred osnovne škole; Vjeronaučni udžbenik za 7 i 8 razred osnovne škole; Udžbenik islamskog vjeronauka za srednje škole; Doba pravičnih halifa – udžbenik povijesti islama za prvi razred srednje vjerske škole Zagrebačke Medrese Dr. Ahmed Smajlović;Povijest islama. Udžbenik povijesti islama za 2, 3 i 4 razred srednjih vjerskih škola; Arapska čitanka. Vjeronaučni udžbenik za arapsko pismo i jezik za učenike od 5 do 8 razreda osnovnih škola; Islam i muslimani u Hrvatskoj. Povijesni i sadašnji pregled islama i muslimana u Hrvatskoj; Poslanik i njegovi ljudi. Povijesni udžbenik za srednje vjerske škole o Božjem poslaniku Muhammedu Alejhis-selam i njegovim suradnicima; Da’va (Islamsko misionarstvo) četiri udžbenika za 1, 2, 3 i 4 razred srednjih vjerskih škola; Tefsir Kurana (tumač Kurana). Udžbenik za srednje vjerske škole; Akaid Ši’ita (Teologija Šiita).