Dario Tokić

Titula: doc. dr. sc.
Predmete koje predaje: Duhovna poruka evanđelja
Duhovnost Staroga zavjeta
Duhovna poruka apostola Pavla
Formacija za praktični rad s Biblijom
Kontakt: [email protected]

Viši asistent pri Katedri Svetog pisma Novog zavjeta na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu; adresa: Česmičkoga 1, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

Rođen je 07. lipnja 1968. u Splitu od oca Ivana i majke Danice, r. Bradarić. Osnovnu školu je pohađao u Zagrebu u Krajiškoj, prva dva razreda srednje škole u OC »Nikola Tesla« u Klaićevoj, a druga dva u MIOC-u na Jordanovačkim livadama, i sve skupa završio s izvrsnim uspjehom. Prije polaska u vojsku položio je prijemni i bio upisan na Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ali se poslije odsluženja vojnog roka 1987. upisao na Katolički bogoslovni fakultet istoga Sveučilišta, kao karmelićanski kandidat, čiji je punopravni član postao 1992. Fakultet je završio 1994. s izvrsnim uspjehom, i zaređen za svećenika. Za vrijeme studija od 1991. do 1993. pohađao je četiri novinarska tečaja u organizaciji Hrvatskog društva katoličkih novinara. U jesen 1994. upisao je specijalizaciju iz biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, i 1996. postigao licencijat (magisterij). Od 1996. do 1999. boravio je u Rimu na službi odgajatelja u »Collegio teologico internazionale S. Giovanni della Croce«, te 1997. i 1999. dva ljeta proveo u Izraelu na biblijskim studijskim boravcima. U ljeto 1998. studijski je boravio u Španjolskoj radi usavršavanja na polju duhovnosti pri »Centro internacional Teresiano-Sanjuanista« u Avili. Po povratku u domovinu obavlja različite funkcije unutar provincije (tajnik, urednik službenog glasila, magister bogoslova, provincijalni savjetnik, provincijalni ekonom). Od 1999. predaje biblijske predmete na Institutu za kršćansku duhovnost i Katehetskom Institutu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služi talijanskim, engleskim i španjolskim, a diskretno njemačkim i francuskim. Glavni urednik časopisa »Posvećeni život«, član je uredništva i povremeno surađuje u više časopisa i emisija na radiju i televiziji.

Izabrani radovi
  1. Govor o opraštanju u Evanđelju po Luki, KIZ, Zagreb 2006;
  2. »Praktične smjernice za voditelje biblijskih skupina«, u: M. Cifrak (ur.), Živa je riječ Božja, HKBD i HBD, Zagreb 2003, 83-96;
  3. »Pitanja u pripravi i izvođenju biblijskog susreta«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 25-36;
  4. »Očenaš kroz šest radionica«, u: M. Cifrak (ur.), A evo ovdje i više od Jone!, HKBD i HBD, Zagreb 2004, 111-119; 
  5. »Dva zavjeta – jedna Biblija: vježba za osobni ili skupni rad«, Biblija danas 1/2003, 15-16.; »Praktični rad s Biblijom«, Biblija danas, 4/2003, 19-21;
  6. »Izakovo žrtvovanje«, Biblija danas 1/2004, 13-15.
  7. »Napravi sam svoj ‘kanon’«, Biblija danas, 2/2004, 17-18;