Stipe Kutleša

Titula: dr. sc.
Predmete koje predaje: Filozofija, znanost i duhovnost
Kontakt: tel: 01/4580-676 (privatno)
mob: 091/506-95-44

Viši znanstveni suradnik, zaposlen na Institutu za filozofiju, adresa: ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb;

CV Nastavnika

[email protected]. Zaposlen na Institutu za filozofiju, adresa: Ulica grada Vukovara 54, Zagreb. Privatno: tel. 4580-676; 091/506-95-44. Rođen 01. 01. 1955. u Duvnu (Tomislavgradu), BiH. Osnovnu školu pohađao u Stipanićima,  Duvnu i Zagrebu. Gimnaziju završio u Zagrebu (1974.), gdje je diplomirao filozofiju i povijest, na Filozofskom fakultetu (1979.) i fiziku, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (1982.), magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu (poslijediplomskom studiju »Povijest i filozofija znanosti« u Dubrovniku (1986.) i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1993.). Od 1984. zaposlen u Zagrebu, u Zavodu za povijest i filozofiju znanosti HAZU, a od 2002. u Institutu za filozofiju, gdje je obnašao dužnost ravnatelja Instituta (2002.-2006.). Predaje u Zagrebu, na Filozofskom fakultetu DI (od 1994.), na Hrvatskim studijima (od 1993.) te na Filozofskom fakultetu u Mostaru (od 2006.), Institutu za teološku kulturu Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu (od 2007.) i Sustavnom studiju duhovnosti karmelskog Reda. Predavao je i na PMF-u (Povijest fizike, 1993./94.) i na Filozofskom fakultetu  u Zagrebu (Metodologiju znanosti 1996.-98.) Izabran u nastavno zvanje izvanrednog profesora (2007.). Boravio na »Institute for Advanced Studies«, University of Edinburgh (1999.). Glavni je urednik Filozofskog leksikona Leksikografskog zavoda, član uredništva časopisa Filozofska istraživanja, Synthesis philosophica, biblioteke Filozofska istraživanja (1995-2004.), Croatian Journal of  Philosophy (2001.-04.), Hrvatska misao, član savjeta časopisa Croatian Journal of  Philosophy (od 2005.), Prolegomena (2002.-2009.), Nova prisutnost i Metodički ogledi. Bio je pročelnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske (2000.-2003.) i član Organizacijskog odbora simpozija »Dani Frane Petrića« (1992.-2005.) te suorganizator međunarodnih simpozija u Sarajevu, kao predstavnik Odjela za filozofiju Matice hrvatske u Zagrebu (2003.-2007.). Sudjelovao je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Bavi se poviješću i filozofijom znanosti, spoznajnom teorijom, odnosom znanosti i vjere te filozofijom i znanosti Ruđera Boškovića.

Izabrani radovi

1. Prirodnofilozofijski pojmovi Ruđera Boškovića, Biblioteka Filozofskih istraživanja, Zagreb, 1994.

2. a) Doprinos kršćanstva znanosti, Obnovljeni život, vol. 55, 4 (2000), str. 505-511.; b) Kontributi i krishterimit dhene shkences, Urtia, IX, 1 (14), Zagreb, 2001, str. 79-85.

3. Filozofijska i prirodoznanstvena spoznaja prirode, u: S. Arnautović, S. Kutleša (ur.): Filozofija i znanost(i), Zbornik radova sa simpozija Filozofija i znanost(i), 26-28. travnja 2004, Filozofsko društvo Theoria, Sarajevo, Matica hrvatska Zagreb – Odjel za filozofiju, Sarajevo- Zagreb, 2006, str. 31-40.

4. Filozofske rasprave o znanosti u Hrvatskoj u 20. stoljeću. Hrvatska filozofija u XX. stoljeću. Zbornik radova sa znanstvenog skupa što je održan u palači Matice hrvatske 2-4. ožujka 2006. Matica hrvatska, Zagreb 2007, str. 111-126.

5. Diktatura relativizma u znanosti, Zbornik radova: Diktatura relativizma (M. Nikić, K. Lamešić, ur.), Filozofsko-teološki institute Družbe Isusove, Zagreb, 2009, str. 27-40.

6. Theoria philosophiae naturalis: Anwendung auf die Mechanik (Pars II) und die Physik (Pars III), Ruđer Bošković (Boscovich) und sein Modell der Materie (H. Groessing, H. Ullmaier, ur.), Verlag der Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Wien, 2009, str. 83-94.

7. Probno istraživanje gledišta studenata o odnosu vjere i znanosti (suautori: T. Vukelja, M. Šunjić, B. Kožnjak), Suvremena znanost i vjera/Contemporary science and faith. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa, Mostar, 29. i 30. listopada 2010, Mostar – Ljubljana 2010, str. 293-314.

8. Znanstvenost i komplementarnost filozofije i teologije, Pilar. Časopis za društvene i humanističke studije, god. VI, br. 12 (2011), str. 67-78.

9. Ruđer Josip Bošković, Tehnički muzej, Zagreb 2011.

10. Filozofija Ruđera Boškovića, KruZak, Zagreb 2012.

11.Ima li mjesta Bogu u znanosti? Primjer Boškovićeve teorije sila, Nova prisutnost. Časopis za intelektualna i duhovna pitanja, god. 10, br. 2 (2012), str. 165-180.