Pastoral duhovnosti

Naziv predmeta: Pastoral duhovnosti
Nositelj predmeta: Dr. sc. Antonio Mario Čirko
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI40
Predavanja: 8 sati

Poziv kršćanina je svetost. Ono se treba ostvarivati u svim razdobljima ljudskoga života i na svim područjima njegova djelovanja. Tu je potrebno poznavati i konkretnu situaciju u našoj Crkvi kako bi se stekla sposobnost ispravnog prosuđivanja i konkretnog življenja autentičnog kršćanstva i vjere. U tome smislu veliku pomoć može imati analiza i kritički osvrt kakova se duhovnost i kršćanstvo nudi u našem župnom pastoralu, crkvenim pokretima, u našim medijima (crkvenim i civilnim), duhovna situacija obitelji. Osobitu važnost imaju župne zajednice koje su oaze za rast u svetosti i konkretnim aktivnostima. Kompetencija koju polaznici stječu odnosi se na poznavanje mnogovrsnosti duhovnog djelovanja u suvremenom pastoralu, osobito u kontekstu župne zajednice. Nastava seodržava putem predavanja, seminarskog rada, vježbi i konzultacija. Završniispit održat će se u usmenom obliku.

Literatura
  1. Župna kateheza u obnovi župne zajednice. Plan i program, NKU/HBK – HILP, Zagreb-Zadar 2000;
  2. Baloban J., Pastoralni izazov Crkve u Hrvata, KS, Zagreb 1992;
  3. Crkva i mediji. Pastoralne smjernice, HBK, Glas Koncila, Zagreb 2006;
  4. R. Checa, La pastorale della spiritualitŕ cristiana, Cittŕ del Vaticano 1998;
  5. L. J. Gonzales,  Creativitŕ spirituale, Rim 2002;
  6. AA.VV.,Creativitŕ dello spirito e programmazione pastorale, Roma 1998
  7. F. Podgorelec, Duhovni modeli Crkve u Hrvata. Izabrani materijali, skripta, Zagreb 2008;
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.