Dominik Magdalenić

Titula: mr. sc.
Predmete koje predaje: Otačka duhovnost
Kontakt: [email protected]

CV Nastavnika

Rođen je 31. kolovoza 1973. u Čakovcu. Nakon osnovne škole koju je pohađao u Belici,  ušao je u sjemenište i 1992. završio Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati. Studij teologije završava 1998. godine na KBF-u u Zagrebu i iste godine odlazi u Rim na specijalizaciju iz patrologie na institut »Augustinianum«. Za svećenika zaređen 1999. godine. Magistrirao je 2002. godine i trenutno završava doktorat iz Patrologije.  Od 2006. do 2014.  godine konventualan je u Duhovnom centru >Karmel - Sv. Ilije<, na Buškom jezeru, a od 2014. konventualan je u Samostanu “Gospe karmelske” na Krku u svojstvu Priora.