New Age – Next Age

Naziv predmeta: New Age – Next Age
Nositelj predmeta: Dr. sc. Natalija Bogović
ECTS bodova: 2.5
Kôd: DI64
Predavanja: 8 sati

Tečaj istražuje i analizira fenomen New Age-a, njegov nastanak i razvoj, osnovne karakteristike te njegovu duhovnost. Radi se o jednom globalnom fenomenu koji upravo zbog svoje rasprostranjenosti i stvaranja duhovnog »miljea« traži i jednu ozbiljnu analizu. Promatraju se različiti oblici novih duhovnosti i religioznih traženja te se definiraju kriteriji po kojima se neki oblici duhovnosti mogu prepoznati i zvati New Age-om. Studenti su pozvani da kritički razlikuju mnogobrojne modele i oblike New Agea i pri tom produbljuju i preispituju svoja uvjerenja i saznanja o kršćanskom pozivu na ljubav prema svakom čovjeku.  Kompetencija: Sposobnost kritičkog pristupa New Age pokretu u njegovom ideološkom i praktičnom izričaju. Oblici izvođenja: predavanja, samostalni i grupni rad, konzultacije. Ispiti: pismeni. Praćenje uspješnosti: razgovori i ispitni rezultati.

Literatura
  1.  Papinsko vijeće za kulturu; Papinsko vijeće za međureligijski dijalog, Isus Krist – donositelj vode žive, Verbum, Split 2003;
  2. N. Bogović, New Age- Next Age, (skripta);
  3. M. Ferguson, Doba Vodenjaka – kako prebroditi olujna vremena, Europski glasnik VII, (7), 2002, 149-154;
  4. Ž. Matijašević,Psihoanaliza i New Age, Filozofska istraživanja, Vol. 27, N° 1, Travanj, 2007;
  5. D. Turk, Ideologija New Agea, Disckrepancija, Vol. 8, N° 12, Veljača, 2007;
  6. J. Vernette, Nova paradigma, Europski glasnik VII (7), 2002, 155-175.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.