Aktualna bioetička pitanja

Naziv predmeta: Aktualna bioetička pitanja
Nositelj predmeta: N. Ćorak
ECTS bodova: 3
Kôd: DI52
Predavanja: 10 sati

Sustavno i kritičko promišljanje bioetičkih pitanja danas nije nešto čime se treba baviti samo uži krug specijaliziranih znanstvenika. Važnost stavova koji će u našemu demokratskom i pluralističkom društvu prevladati, nije samo u odgovorima na ta životna pitanja, već i u dubokim posljedicama koje imaju na naše konkretne živote, na zdravlje te za budućnost. U međuvremenu ta su pitanja uvijek složenija zbog brzog razvoja tehnoloških mogućnosti, pluralizma kultura, svjetonazora i vjera u globalnom društvu.Cilj tečaja je: upoznati i razumjeti bioetičku disciplinu i pristup, različite modele bioetičkih promišljanja, te utvrditi koje su vrijednosti i mjerila koje trebamo imati u vidu kada se susrećemo s bioetičkim pitanjima, koja uvijek izravno ili neizravno utječu na dostojanstvo, život i zdravlje konkretnih ljudi. Na tečaju će se, nakon kratkog uvoda u bioetiku i panorame pitanja kojima se ona bavi, produbiti i raspraviti izabrana, aktualna, bioetička pitanja. Kompetencija: opće poznavanje bioetičke discipline, kriteriji za analizu bioetičkih pitanja. Oblici izvođenja nastave: predavanja, rad u grupama, analiza tekstova i rasprava. Ispit: pismeni.

Literatura
  1. D. Gašparović: Aktualna bioetička pitanja (skripta), Zagreb 2008;
  2. Ivan Pavao II, Evanđelje života. Enciklika o vrijednosti i nepovratnosti ljudskog života, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2003;
  3. V. Valjan, Bioetika, Svjetlo Riječi, Sarajevo/Zagreb 2004;
  4. E. Sgreccia, Manuale di Bioetica Vol. I: Fondamenti ed etica biomedica, Vita e Pensiero, Milano 2000;
  5. E. Sgreccia,Manuale di Bioetica Vol. II: Aspetti medico-sociali, Vita e Pensiero, Milano 2002.
Potrebna je prijava da bi se vidio sadržaj.