Uvod u suvremenu teološku misao

Naziv predmeta: Uvod u suvremenu teološku misao
Nositelj predmeta: Prof. dr. sc. Ivica Raguž
ECTS bodova: 3.0
Kôd:
Predavanja: 8 sati